Happy 22nd Birthday Demetria Devonne Lovato!

I’m maturing, not changing. I promise.

(via niqhtingle)

Timestamp: 1408493264

Happy 22nd Birthday Demetria Devonne Lovato!

I’m maturing, not changing. I promise.

(via niqhtingle)

bradfordbadgirlv:

Happy Birthday Sunshine.❤ 22❤

Timestamp: 1408493237

bradfordbadgirlv:

Happy Birthday Sunshine.❤ 22❤

(via arwelle)

(via arwelle)

(via ninadobrevadaily)

Timestamp: 1405837634

(via ninadobrevadaily)